Categories
Kamen Rider

Mô hình TK03 Kamen Rider Drive Type Wild (Completed)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

TK03 Kamen Rider Loại hoang dã (Đã hoàn thành)

– Số liệu của loại hoang dã của định hướng quyền lực.
– Đi kèm với hai lốp xe.

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *