Categories
Kamen Rider

Mô hình TK01 Kamen Rider Drive Type Speed (Completed)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

Tốc độ loại ổ đĩa TK01 Kamen Rider (Đã hoàn thành)

– 18 nơi toàn thân đang di chuyển, số liệu có thể thay lốp.
– Đi kèm với hai lốp xe.

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *