Categories
Kamen Rider

Mô hình Sofubi Hero Kamen Rider Wizard – Infinity Style 10 pieces (Character Toy)


10 miếng.
Xin lưu ý rằng bạn không nhất thiết phải lấy tất cả các loại vật phẩm trong một hộp.
Có 5 loại mô hình hình.
Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

Sofubi Hero Kamen Rider Wizard - Infinity Style 10 miếng (Đồ chơi nhân vật)

– Dòng Vinyl Hero cổ điển mới nhất.
– Trở thành một đội hình gồm năm loài gồm hai nhân vật mới trên khắp cơ thể của pháp sư Rider.

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *