Categories
Kamen Rider

Mô hình Rider Phantom Series 01 Phoenix Phantom (Completed)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

Rider Phantom Series 01 Phoenix Phantom (Đã hoàn thành)

– [Phoenix Phantom] xuất hiện hàng loạt người chơi ma!

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *