Categories
Kamen Rider

Mô hình Rider Hero Series Kamen Rider Wizard09 Kamen Rider Wizard Land Dragon (Character Toy)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

Rider Hero Series Kamen Rider Wizard09 Kamen Rider Wizard Land Dragon (Đồ chơi nhân vật)

– Series Rider Hero, Wizard Land Rider Dragon xuất hiện!

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *