Categories
Kamen Rider

Mô hình DX Wizard Wizard Ring Set 04 (Henshin Dress-up)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

Bộ thuật sĩ thuật sĩ DX Set 04 (Trang phục Henshin)

– Vòng tương ứng của phù thủy Rider Henshin thắt lưng, vũ khí và Ganbaride
[DX Wizard Ring Set 04] đã xuất hiện!

– Bao gồm: Ring Excite Wizard (ma thuật), Dress Up Wizard Ring (ma thuật),
Một thẻ Ganbaride

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *