Categories
Kamen Rider

Mô hình DX Land Dragon Wizard Ring Set (Henshin Dress-up)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

Bộ nhẫn pháp sư DX Land Dragon (Trang phục Henshin)

– Vòng tương ứng của phù thủy Rider Henshin thắt lưng, vũ khí và Ganbaride
[VòngphápsưDXLandDragonxuấthiện![DXLandDragonWizardRingappeared!
– (Phép thuật) là một bộ gồm hai chiếc nhẫn tương ứng với phù thủy Henshin, vũ khí, Gamba để cưỡi.
Ganbaride với một thẻ.

– Bao gồm: Vòng pháp sư Land Dragon (biến hình), Vòng pháp sư trọng lực (ma thuật),
Một thẻ Ganbaride

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *