Categories
Kamen Rider

Mô hình DX Chaser Viral Core Set (Completed)


Bản quyền của Ishimori Pro TV Asahi ADK Toei

Bộ lõi siêu vi DX Chaser (Đã hoàn thành)

– Đối thủ của Shifutoka cho [viral core] bộ hai.
– Cũng hỗ trợ trình điều khiển ổ đĩa DX.

(Đây là bản dịch máy. Vui lòng cho phép diễn giải sai trong văn bản.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *